BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM PRO VÝZNAMNÉ OSOBY

NAŠE ŘEŠENÍ

Naší prací je Vaše bezpečnost a pohodlí.

BEZPEČNOSTNÍ PORADCE

Dnešní svět je plný hrozeb a nejlepším způsobem, jak na ně reagovat je předcházet jim. Proto naše společnost nabízí významným osobám služby osobního bezpečnostního poradce. Náš poradce Vám navrhne a zajistí komplexní zabezpečení vašeho domu i pracoviště.

REZIDENČNÍ OCHRANA

Naše společnost zajišťuje reálnou ostrahu a ochranu rezidenčních čtvrtí a objektů, včetně připojení bezpečnostních technologií na dohledové centrum a výjezd v případě napadení objektu nebo zajistíme pravidelný monitoring či bezpečnostní asistenci.

BEZPEČNÁ CHŮVA

Zajistíme hlídání Vašich dětí speciálně vyškolenými pracovníky v oblasti péče o děti, bezpečnosti a první pomoci. Naše chůva vedle hlídání Vašich dětí zajistí i jejich bezpečnou dopravu do školy a zpět, dále zajistí bezpečnostní doprovod na mimoškolní aktivity, či hlídání přes noc.

OSOBNÍ DOPRAVA

Náš osobní řidič zajistí Vaší bezpečnost a dopravu v rámci pracovního i soukromého života. Zajistíme provoz vašeho firemního, soukromého nebo námi provozovaného vozidla, zabezpečíme i bezpečnou dopravu vaší rodiny, dětí nebo Vašich obchodních partnerů.

OSOBNÍ STRÁŽCE

Pro naše významné zákazníky zajistíme výkon osobní ochrany speciálně vycvičenými a ozbrojenými osobními strážci. Provádíme skrytou a diskrétní ochranu a naší specializací je výkon osobní ochrany poskytovaný ženou pro děti a ženy, nebo jako osobní asistentka.

BEZPEČNOSTNÍ MONITORING

V našem dohledovém centru zajistíme bezpečnostní monitoring pohybu chráněných osob, dětí, vozidel nebo jiného materiálu. Připojíme bezpečnostní technologie, kamerové systémy a zajistíme jejich vzdálený monitoring a reakci na krizové situaci.

REAKCE NA KRIZOVÉ SITUACE

Náš specializovaný bezpečnostní tým je připraven k okamžité reakci na krizové situace nebo bezpečnostní incidenty. V rámci vyhodnocení výstupů z dohledového centra nebo na podnět z Vaší strany vysíláme náš tým, který zajistí vaší bezpečnost.

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ

Pro naše klienty zajistíme komplexní a integrovaný návrh a následnou instalaci mechanických zabezpečovacích systémů, bezpečnostních technologií nebo kamerových systémů, či aplikaci specializovaných prostředků pro aktivní ochranu informací.

OSOBNÍ ASISTENCE

V rámci našeho bezpečnostního programu DIGNITARY.PRO Vám zajistíme osobní asistenci nejen při nenadálých situacích nebo mimořádných událostech, ale i při běžných každodenních záležitostech. Jsme Vaší oporou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

BEZPEČNOSTNÍ KURÝR

Doručíme Vaše cennosti, informace, média nebo obchodní nabídky a to rychle a se 100% zárukou zajištění jejich důvěrnosti, ochrany a integrity. Zajistíme i přepravu nebo bezpečnostní doprovody a monitoring vysokohodnotových nebo senzitivních nákladů.

FACILITY MANAGEMENT

Pro naše zákazníky zajistíme i ostatní služby pro domácnost, které Vám pomohou využít Váš volný čas pro rodinu nebo Vaše zájmy. Ve spolupráci s našimi partnery Vám zajistíme úklid, vaření, drobné opravy, zahradnické práce a mnoho dalších služeb pro Vaše pohodlí.

OCHRANA SOUKROMÍ

Pro naše zákazníky zajistíme komplexní systém ochrany soukromí a zajistíme bezpečnost Vašich informací a komunikačních a informačních systémů. Provedeme Obranně-technickou prohlídku proti odposlechové technice nebo zajistíme bezpečnou komunikaci.

DIGNITARY PRO KARTA

O nás

Bezpečnost je základním prvkem života každého z nás.
ELITE SERVICES FOR THE WORLD´S ELITE

DIGNITARY SERVICE (DS) je obchodní společnost zaměřená na exkluzivní služby pro významné osoby, organizační zabezpečení obchodních a oficiálních cest a návštěv, organizaci a zabezpečení společenských, kulturních a oficiálních akcí, osobní dopravu, bezpečnostní servis a ochranu osob. DS vznikla v roce 2015, ale svojí činností navazuje na společnosti INTERNATIONAL BODYGUARD SERVICE a DIPLOMATIC SERVICES se sídlem v České republice a regionálními kancelářemi ve světě. Zajišťujeme služby pro obchodní společnosti, soukromé osoby, politické strany a hnutí, nevládní organizace, diplomatický sbor a vládní agentury.

 • spokojených zákazníků

  přidejte se k nim

 • profesionálních zaměstnanců

  s bezpečnostním výcvikem

 • úspěšně vyřešených krizových situací

  a bezpečnostních incidentů

 • zemí kde jsme pomohli našim klientům

  a pomůžeme i vám

náš tým

Spolehněte se na náš profesionální tým.
Uploaded image

Kristýna Vejlupková

Event Manager & CEO
Kristýna je event manager & CEO společnosti DIGNITARY SERVICE. Její odpovědností je řízení společnosti a organizační zajištění společenských akcí.
Uploaded image

Jan Vejlupek

Provozní manažer
Honza je provozním manažerem DIGNITARY SERVICE a je odpovědný za zajištění rezidenční ochrany technickou bezpečnost našich klientů. Zajišťuje návrhy a instalaci kamerových systému, bezpečnostních technologií a systémovou integraci.
Uploaded image

Vít Kraus

Bezpečnostní poradce
Vít je regionální bezpečnostní manažer společnosti DIGNITARY SERVICE v České republice. Jeho odpovědností je zajištění bezpečnostního poradenství, řešení krizových situací, výkon osobní ochrany a rozvoj obchodních aktivit.
Uploaded image

Zdeněk Popelka

Dohledové centrum
Zdeněk je bezpečnostní specialista společnosti DIGNITARY SERVICE a je zodpovědný za dohledové centrum GSOC.

Naši zákazníci

Buďte naším dalším spokojeným zákazníkem.

REGISTRACE VAŠÍ DIGNITARY PRO KARTY

Aktuality

Kontaktujte nás